Waarom zijn Beadlocks niet straatlegaal? (2023)

Terreinwagens en dirt-racetrucks hebben een hoge tractie nodig op oneffen en gladde oppervlakken. Met Beadlock-wielen kunnen ze het genoemde doel bereiken met lage luchtdruk. Deze situatie wordt echter gevaarlijk voor gebruik op snelwegen of stadsgebieden.

Waarom zijn Beadlocks niet straatlegaal?Het gebruik van Beadlocks op snelwegen of stadsgebieden is niet legaal vanwege het risico op klapbanden. Als er Beadlock uit de klemring komt, zal de band uiteindelijk zonder luchtdruk van de hiel komen. Andere risicofactoren zijn hun slechte balans en gebrek aan expertise om de Beadlock-wielen veilig te monteren.

Gebruik daarom correct geïnstalleerde beadlocks met een goedgekeurd ontwerp van het Amerikaanse Department of Transportation (DOT).

Inhoud

Wat is het nut van Beadlock-wielen in voertuigen?

Beadlocks zijn mechanische klemmen die met bouten worden vastgezet om het centrale deel van de band te vergrendelen dat altijd op de velg van het wiel moet zitten.

Met deze opstelling kunt u de luchtdruk in de band verlagen om het contactoppervlak tussen het bandoppervlak en de grond te vergroten.

Het resultaat is een betere grip op de weg en een stabiele beweging in bochten tijdens dirt racing of andere offroad-toepassingen. Terwijl voor conventionele wielen om hetzelfde effect te krijgen, je grote banden met bredere hielen moet kopen.

Verder hebben deze banden sterkere velgen met hogere gewichten. Daarom hebben ruwe, oneffen oppervlakken en botsingen met de rotsen geen invloed op hen.

Waarom zijn beadlocks niet legaal op de weg?

Beadlocks zijn niet straatlegaal vanwege verschillende veiligheidsregelgeving. Hier is een korte beschrijving van mogelijke redenen voor hun verboden gebruik op snelwegen:

Veiligheid problemen

Bij hoge snelheden zorgt het constant buigen van de zijwanden van de band voor meer druk op de bouten. Deze extra spanning zorgt ervoor dat ze na verloop van tijd buigen en barsten.

Als op de een of andere manier twee of meer bouten breken, komt de ring los van de wielmontage.

Het verwijderen van de steun voor de hiel van de band resulteert in het verlaten van de velg, waardoor de luchtdruk volledig wegvalt. Het heeft hetzelfde effect als een klapband tijdens het rijden.

In sommige gevallen kunnen ze de verspreide bouten lanceren als kogels die verwondingen veroorzaken. Bovendien kan een uitwijkend voertuig in een dergelijk scenario dodelijke ongevallen veroorzaken waarbij andere mensen om het leven komen.

Beadlocks zijn niet DOT goedgekeurd

Het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) geeft de veiligheidsrichtlijnen en andere procedures met betrekking tot het gebruik en de aanpassing van elk voertuigonderdeel op de weg.

Wielen in traditionele stijl hebben geen faalveilig ontwerp vanwege het vergrendelingsmechanisme aan de buitenrand van het wiel.

Daarom zijn deze niet DOT goedgekeurd voor gebruik op snelwegen. Sommige fabrikanten plaatsen stempels op hun producten met betrekking tot verboden gebruik voor toepassingen op de weg en alleen in offroad-gebieden.

Het is een indicatie dat deze producten niet DOT-goedgekeurd zijn of vervaardigd volgens de SAE-normen.

Moeilijk te balanceren

Deze wielen zijn uitdagender om te balanceren dan conventionele wielen, en hiervoor is specifieke expertise vereist.

Je moet het radiale en laterale evenwicht behouden. Voordat u de kralen installeert, moet u ze balanceren voor een soepele werking zonder wiebelen.

Terwijl u de oudere banden balanceert, moet u ze grondig reinigen en wassen om opgehoopt vuil te verwijderen om hetzelfde gewicht te hebben. Monteer ze vervolgens op een balancer en draai ze om wiebelen in beweging te verminderen.

Beide zijden moeten hetzelfde gewicht hebben, gebalanceerd als een gecentreerde weegschaal. In geval van onbalans moet u tijdens de procedure gewichten aan de lichtere kant plaatsen. Vanwege juridische complicaties zullen er weinig werkplaatsen beschikbaar zijn die de diensten aanbieden.

Specifieke expertise vereist om de beadlocks te monteren

Een juiste en veilige installatie van beadlocks vereist speciale training en vaardigheden. De kans dat je een werkplaats voor de baan krijgt is zeer klein.

Ze vermijden het risico te nemen vanwege juridische complicaties. Als uw voertuig door een slechte installatie een ongeluk krijgt, wordt die werkplaats ook aansprakelijk voor het verlies.

Bovendien is het aandraaien van de bouten tot de vereiste druk ook een vakkundige klus. U moet ook regelmatig de bouten en bandenspanning controleren tijdens preventief onderhoud om ongelukken of ongelukken te voorkomen. Het vereist ook training om met het voertuig om te gaan tijdens een klapband.

Voldoet niet aan de SAE J2530-norm voor wielen

De Society of Automotive Engineers (SAE) heeft een J2530-richtlijn om prestatie-eisen en andere procedures vast te stellen voor aftermarket-wielen op personenauto's en pick-ups.

Ze voldoen niet aan de aanbevelingen vanwege hun onveilige ontwerp. Ze slagen ook niet voor de veiligheidstests die worden genoemd in de J2530-norm.

Daarom bieden fabrikanten dergelijke wielen niet aan voor gebruik in stadsgebieden of snelwegen met meer verkeer. IT stelt hen aansprakelijk voor elk ongeval dat zich in dergelijke situaties voordoet.

Als u ze installeert terwijl u op de openbare weg rijdt, kan het wetshandhavingspersoneel u aanhouden en u een fix-it-ticket uitschrijven.

Is het legaal om beadlocks-wielen te gebruiken voor offroad-rijden?

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van beadlocks-wielen tijdens offroad-toepassingen. Ten eerste zijn ze veilig omdat er door lage snelheden minder spanning op bouten komt te staan.

Bovendien bieden ze meer grip op de weg en voorkomen ze verlies van grip op gladde of modderige terreinen.

Bovendien hebben ze een robuust ontwerp dat geschikt is voor terreinen met ruwe oppervlakken en rotsen.

Ze werken goed met een bandenspanning van 5-8 psi. Deze functie is wenselijk voor sommige gebruikers die vaak in sneeuw- of zandgebieden reizen.

Zijn er DOT-goedgekeurde beadlocks?

Er zijn 2 soorten beadlocks volgens hun installatiestijlen. Een daarvan is een standaard of conventioneel ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van een klemring die aan de buitenzijde van het wiel is vastgeschroefd om de hiel vast te zetten. Dit ontwerp is onveilig en niet DOT goedgekeurd voor gebruik op straat.

De tweede is interne beadlocks. Deze wielen hebben een buis in het zware karkas. Bij het oppompen van de buis worden beide zijden van de bandhielen hier tegenaan gedrukt om te voorkomen dat ze wegglijden of loskomen van het wiel.

Ze hebben goedkeuring van DOT vanwege het dubbellaagse ontwerp en het faalveilige ontwerp. Je kunt ze zowel onroad als offroad gebruiken. Het helpt u geld te besparen door één type band voor alle doeleinden te gebruiken.

Wat zijn verschillende staatswetten met betrekking tot het gebruik van beadlocks?

De meeste Amerikaanse staten volgen de DOT-normen en -voorschriften met betrekking tot voertuigen op hun snelwegen en openbare wegen.

Er zijn echter weinig specifieke verplichtingen of versoepelingen met betrekking tot verkeerswetten in elke staat.

Er is echter geen specifieke wet voor een van de staten. In plaats daarvan volgen ze strikt de DOT-aanbevelingen op.

Wat zijn de rijtips voor veilig gebruik van beadlocks-wielen?

U kunt veilig rijden door het risico op klapbanden te verminderen door een paar rijtips op te volgen.

Ten eerste is er een maximale kracht op het buitenste achterwiel van uw truck bij het nemen van een bocht.

Als je te snel langs de rand beweegt, kunnen de reactieve grondkrachten sterk genoeg zijn om de borgbouten van de ring te beschadigen. Maak er daarom een ​​gewoonte van om de snelheid om de bochten te verminderen.

Bovendien moet u de noodmaatregelen uit het hoofd leren om de schade en het verlies te verminderen.

Zijn gesimuleerde beadlocks straatlegaal?

Gesimuleerde of nep beadlocks zijn een decoratief stuk over de rand van een standaard wiel.

Ze hebben dezelfde buitenplaat en bouten die zijn ontworpen om de beadlocks na te bootsen.

Ze beschermen de band tegen vuil en stenen tijdens off-road rijden. Het gebruik ervan is legaal aangezien het gebruik ervan veilig is en geen negatieve invloed heeft op de banden.

Wat is het slechtst mogelijke scenario met betrekking tot het falen van beadlocks?

Het slechtst mogelijke geval met betrekking tot hun mislukking kan schade aan andere voertuigen en verwondingen aan het publiek veroorzaken.

Zij kunnen een rechtszaak tegen u aanspannen en tijdens het onderzoek kan de rechtbank u een dwangsom en gevangenisstraf opleggen voor aanpassingen en het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen.

Ik zal u daarom aanraden om alleen goedgekeurde accessoires te gebruiken en deze ook met uw verzekeringsmaatschappij te bespreken. Het zal u helpen bij het compenseren van uw verlies in dergelijke scenario's.

Gerelateerde artikelen:

Waarom smelt de koplampfitting op een Silverado?

Tips om spatborden te gebruiken om roest te bedekken

Tips om 6.0-motor toe te voegen aan de 5.3 Silverado

Wat is de snelste pick-up?

Chevy Silverado ruw stationair als het koud is

Wat betekent RSCA Off op een Toyota Tundra?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 23/11/2023

Views: 6248

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.