Waarom draait mijn stuur moeilijk? Oorzaken & oplossing (2023)

Een moeilijk te draaien stuurwiel wordt meestal veroorzaakt door gebrekkig onderhoud, uitstel van onderhoud of geleidelijke slijtage van sommige onderdelen. U moet weten waardoor het stuur van uw auto stijf aanvoelt, zodat u waarschuwingssignalen eerder kunt herkennen en het probleem zelf kunt oplossen of de auto kunt inleveren voor onderhoud. Als je ervoor kiest om het te negeren en te wachten tot de situatie nog erger wordt, kun je in de problemen komen.

Als uw voertuig geen stuursysteem heeft, kunt u niet afslaan of van rijstrook wisselen, omdat u dan alleen in een rechte lijn kunt rijden. Een probleem met uwstuurkan niet alleen uw auto minder efficiënt maken, maar het kan u en andere mensen ook in gevaar brengen.

Het volgende is een lijst met enkele van de meest voorkomende redenen waarom mijn stuur moeilijk te draaien is:

 1. Defecte stuurbekrachtigingspomp

De stuurbekrachtigingspomp zorgt voor de juiste druk zodat het stuur kan worden gedraaid zonder dat de bestuurder daar veel moeite voor hoeft te doen. In het geval dat er een probleem is met de pomp, kan het moeilijk worden om het stuurwiel te draaien, vooral wanneer u langzaam rijdt.

Als de stuurpomp niet goed werkt, kunt u bovendien een zoemend geluid horen wanneer u aan het stuur van uw voertuig draait. Dit is een indicatie dat het probleem bij de pomp ligt. Als u een van deze tekenen ziet, moet u onmiddellijk een gekwalificeerde monteur naar de pomp laten kijken.

 1. Dikke stuurbekrachtigingsvloeistof

Destuurbekrachtigingsvloeistof in een autokan na verloop van tijd afbreken, net als elke andere soort vloeistof. Het kan te dik worden of zijn smeervermogen verliezen. Als het gaat om het vervangen van uw stuurbekrachtigingsvloeistof, moet u de aanbeveling volgen die de fabrikant van uw voertuig u geeft. Als u met lage snelheden rijdt, zal de verdikking van de vloeistof het moeilijk maken om aan het stuur te draaien. De enige manier om het probleem op te lossen, is door de verontreinigde vloeistof te verwijderen en te vervangen door nieuwe vloeistof.

 1. Stuurbekrachtigingsvloeistof met laag vermogen

De meest voorkomende reden voor een stuur dat moeilijk draait, is dat er onvoldoende stuurbekrachtigingsvloeistof in het systeem zit. Dit kan gebeuren als er vloeistof lekt uit het deel van de slang dat onder druk staat. Door meer vloeistof aan de stuurbekrachtigingstank toe te voegen, wordt het probleem tijdelijk verholpen, maar het lek moet worden gevonden en verholpen.

 1. Defect stuurhuis

Het stuurhuis van uw auto gaat kapot nadat het lange tijd is blootgesteld aan hoge temperaturen en vuil op de weg. Binnenbussen die beschadigd zijn, kunnen ervoor zorgen dat het systeem lekt. Na het lek hoopt zich vuil op, wat het stuurhuis en de versnelling vernielt.

Naast deze oorzaken zijn er nog een aantal andere redenen waardoor je stuur stijf kan worden. Het is in uw eigen belang om uw auto regelmatig te laten onderhouden en u mag deze waarschuwingen nooit negeren.

 1. Beschadigde kronkelige riem

Een kronkelige riem die gebarsten of gebroken is, is nog een andere veelvoorkomende oorzaak van een stuur dat te stijf is om te draaien. Wanneer de riem voor het eerst begint te slijten en slap wordt, zal het wiel tekenen van stijfheid vertonen. Het is erg belangrijk om de riem zo snel mogelijk te repareren of te vervangen, want als u te lang wacht, kan de riem breken, waardoor het stuur onbruikbaar wordt.

 1. Bandenspanning

Verrassend genoeg, als het stuur moeilijk te draaien is, kan dit komen doordat deluchtdruk is te laag. Dit probleem kan worden veroorzaakt door een onjuiste bandenspanning, met name banden met een te lage spanning. De aanbevolen ponden per vierkante inch (PSI) die de fabrikant verstrekt, hadden moeten worden gebruikt om elk van de banden van uw voertuig op te blazen.

De voorkant van de auto moet worden uitgelijnd, wat ook belangrijk is om over na te denken. Als het loopvlak van uw voorbanden ongelijkmatig slijt, merkt u misschien dat uw voertuig naar één kant trekt tijdens het rijden of draaien. Bij het draaien op de weg kan een ongelijkmatig bandenprofiel ontstaande wielen veroorzakenverkeerd uitgelijnd raken, wat een van de oorzaken kan zijn van moeilijke en niet-reagerende besturing.

Hoe repareer je een moeilijk te draaien stuurwiel?

Hier volgen enkele mogelijke oplossingen voor het probleem "waarom is mijn stuur moeilijk te draaien":

 1. Controleer de luchtdruk van uw autobanden

Als u merkt dat het moeilijk is om het stuur te draaien bij lage snelheden, is het eerste dat u moet controleren de luchtdruk in elk van uw banden. Om onjuiste luchthoeveelheden in banden te voorkomen, wat leidt tot stroef sturen, is het belangrijk dat alle banden van een auto met dezelfde hoeveelheid lucht worden gevuld en dat de PSI (pond per vierkante inch) op het niveau wordt gehouden dat is aanbevolen door de autofabrikant.

 1. Controleer de staat van de stuurbekrachtiging en het vloeistofpeil

Problemen met het niveau en de toestand van de stuurbekrachtigingsvloeistof kunnen ertoe leiden dat het stuur moeilijk draait wanneer het voertuig met lage snelheden rijdt. Dus als dit gebeurt, moet u zowel de staat van het stuurbekrachtigingssysteem als het vloeistofpeil controleren.

Het gebrek aan voldoende vloeistof is de oorzaak van het harde en stroeve sturen. Daarom moet u ervoor zorgen dat de vloeistof altijd op het juiste niveau is en dat de kleur dieprood moet zijn. Als u merkt dat de kleur van de vloeistof te donker is geworden en er verouderd uitziet, is het tijd om de vloeistof te vervangen.

 1. Controleer de poelie op de stuurbekrachtigingseenheid

Als u merkt dat het moeilijk is om het stuur te draaien, moet u de poelie controleren die zich op de stuurbekrachtigingseenheid bevindt. Merk op dat u de poelie alleen controleert als de motor van uw auto is uitgeschakeld om de veiligheid te garanderen. In de meeste gevallen is de juiste hoeveelheid spanning niet meer dan 2,5 cm speling, ook wel bekend als driekwart.

U hoeft alleen maar uw duim op de riem te drukken en de spanning te controleren. Controleer of de staat van depoelie riembevredigend is en ervoor te zorgen dat er geen barsten of rafelige randen zijn.

Bovendien moet u, terwijl de motor draait, een visuele inspectie van de poelieriem uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze correct werkt. Als u merkt dat de riem begint te slippen, kunt u last krijgen van een trage en onregelmatige besturing.

 1. Controleer de stuurbekrachtigingseenheid

De volgende stap is het onderzoeken van de stuurbekrachtigingseenheid. Aangezien een lek veroorzaakt door het niet goed aansluiten van drukslangen ervoor zorgt dat uw druk wegvalt, resulteert dit in moeilijk sturen. Daarom moet u hier een visuele controle uitvoeren op eventuele vloeistoflekken.

 1. Controleer de onderdelen aan de voorkant

Controleer de onderdelen aan de voorkant, zoals de kogelgewrichten en spoorstangeinden, op slijtage en smeer indien nodig. Overmatige slijtage van de kogelgewrichten of spoorstangeinden is uiterst gevaarlijk en kan er ook voor zorgen dat het stuur gaat draaien.

Het onderzoeken van deze componenten om ervoor te zorgen dat de voorkant van uw voertuig correct is uitgelijnd, is een prioriteit. Als uw voorbanden ongelijkmatig slijten en uw voertuig tijdens het rijden naar één kant trekt, zijn dit beide mogelijke waarschuwingssignalen. Als de wielen van uw auto niet precies op elkaar zijn uitgelijnd, kunt u last krijgen van stroef sturen, vooral wanneer u probeert te draaien.

Ten slotte

De beste manier om ervoor te zorgen dat uw auto dit probleem niet heeft, is door regelmatig onderhoud bij te houden en naar alle aanbevolen serviceafspraken te gaan. Je zou er een gewoonte van moeten makencontroleer het niveau van de vloeistofregelmatig. Wanneer u uw voertuig binnenbrengt voor de regelmatig geplande onderhoudsbeurt, moet u er ook een punt van maken om te informeren naar de staat van het stuurbekrachtigingssysteem daar.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 08/01/2024

Views: 6176

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.