Hoe stuurhuis Chevy Truck afstellen? [Beantwoord 2023] | mooie motoren (2023)

Misschien wilt u leren hoe u het stuurhuis van uw Chevrolet-truck kunt afstellen. Terwijl een nieuwer stuurhuis een zwaar gevoel in het midden zal hebben, zullen de oudere stuurhuizen deze functie niet hebben. Om het stuurhuis af te stellen, kunt u het vastdraaien door de inbussleutel ongeveer 1/8 tot 1/4 slag te draaien totdat u de gewenste spanning vindt. Om het stuurhuis goed te laten werken, moet het een rotatiekracht van ten minste 20 inch pond hebben. Voordat u het stuurhuis vastdraait, moet u ervoor zorgen dat u de inbusmoer op zijn plaats houdt en dat u de contramoer niet beweegt.

Om het stuurhuis af te stellen, moet u een 5/8 ″ sleutel gebruiken. Dit gereedschap helpt u de moer op de stelschroef los te draaien en vervolgens weer vast te draaien. Dit zal uw stuurhuis helpen terug te keren naar het gevoel van de weg. Houd er echter rekening mee dat een onjuiste afstelling ervoor kan zorgen dat uw stuurhuis gaat blazen. Voer dit proces niet uit tenzij u zeker weet dat u bekend bent met de mechanica van het stuursysteem om te voorkomen dat uw stuurhuis opgeblazen wordt.

Hoe pas je de speling op een GM-stuurhuis aan?

Hoe u de speling op een stuurhuis van een Chevy-truck kunt aanpassen, is eigenlijk vrij eenvoudig. In tegenstelling tot het tandheugelsysteem is de stuurversnellingsbak in oude stijl eenvoudig verstelbaar. Om aanpassingen te maken, verwijdert u eenvoudig het stuur en draait u de stuurkolom helemaal naar de uiterste stand. Dit zal de speling verwijderen. Als er nog steeds speling is, pas dan de voorspanning aan door de stelschroef een achtste slag te draaien.

Om het wormlager af te stellen dient u eerst de grote borgmoer aan de voorzijde van het stuurhuis los te draaien. Dit doet u door de veerschaal aan de radiale arm naast het buitenste deel van het stuur te haken. Het wormlager zou een paar centimeter weerstand op het stuur moeten hebben als het goed is afgesteld. Draai de borgmoer een beetje vast om extra speling te verwijderen.

Hoe pas ik mijn stuurhuis aan?

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe je het stuurhuis van je Chevy-truck moet afstellen, ben je niet de enige. Veel vrachtwageneigenaren zijn in de war over deze taak, maar er zijn enkele eenvoudige stappen die moeten worden gevolgd. Voordat u begint, is het belangrijk op te merken dat de stuurversnellingsbak in oude stijl verschilt van de nieuwe tandheugel-stuurversnellingsbak. Volg deze stappen om uw stuurhuis af te stellen:

Eerst moet u de middelste afstelmoer en de contramoer vastdraaien met een ringsleutel of inbussleutel. Nadat u de middenafsteller met een inbussleutel hebt vastgedraaid, draait u de stuuras en draait u de inbussleutel totdat de spanning toeneemt. Zorg ervoor dat u het stuurhuis slechts een fractie van een slag per keer draait, omdat te veel aandraaien ervoor kan zorgen dat het gaat vastlopen.

Controleer vervolgens de stuurinrichting. Als het los zit, moet u een moer losdraaien en de voorspanning van de sectoras aanpassen. Deze afstelling wordt gemaakt door de grote borgmoer los te draaien. U vindt de stelmoer aan de voorkant van de stuurversnellingsbak. Het bevindt zich in de buurt van het buitenste deel van het stuur. Gebruik vervolgens een hamer of een stompe drevel om de moer los te draaien. Als het stuurwiel los zit, kan het nodig zijn om het wormlager af te stellen.

Hoe pas je een GM-versnellingsbak aan?

Als de besturing van uw truck los zit, kunt u deze afstellen door aan de middelste afsteller op het stuurhuis te draaien. Om de middelste afsteller af te stellen, heeft u een inbussleutel en een halve moersleutel nodig. Nadat u de middelste afsteller hebt losgedraaid, draait u deze totdat de spanning toeneemt. De gewenste spanning is 20 inch pond rotatiekracht. Zorg ervoor dat u de inbussleutel stevig vasthoudt terwijl u de borgmoer vastdraait.

Het stuurhuis is een vrij eenvoudige montage. Het vereist slechts een paar tools. Afhankelijk van het model van uw vrachtwagen heeft u mogelijk alleen een sleutel en een schroevendraaier nodig. In sommige gevallen zijn een krik en een sleutel nodig. Als je geen van deze tools hebt, kun je er gemakkelijk een voor je truck kopen bij een auto-onderdelenwinkel. Zorg ervoor dat u alle instructies nauwkeurig opvolgt, zodat u niet met een beschadigd stuurhuis komt te zitten.

Draai de grote borgmoer aan de onderkant van het stuurhuis los. Het zou slechts een paar centimeter weerstand op het stuur moeten hebben. Als de moer te strak zit, kunt u een hamer en een stompe drevel gebruiken om deze los te maken. Als u merkt dat het stuur los zit, kunt u wat voorspanning toevoegen aan de stuurinrichting. Dit proces kan echter enige tijd duren, dus zorg ervoor dat u er zo snel mogelijk voor zorgt.

In welke volgorde past u een stuurbekrachtigingskast aan?

U moet de speling van de sectoras aanpassen nadat u de voorbelasting van het wormaslager hebt aangepast. Deze afstelling zit op de bovenplaat van de versnellingsbak, over het spatbord. De procedure van de fabrikant is om eerst de opsteekas te centreren. Zodra dat is gebeurd, stelt u de sectorschacht af en trekt u deze aan om eventuele speling te verwijderen. Draai vervolgens de borgmoer vast.

LEES OOK: Wat is de beste camera voor een vrachtwagen?

Zorg ervoor dat het stuur aan beide uiteinden van de rit stopt. U kunt een liniaal gebruiken om de hoeveelheid vrij spel te meten. Als het stuur meer dan 2,5 cm speling heeft, is het waarschijnlijk tijd om de stuurbekrachtiging aan te passen. Als de besturing nog stroef aanvoelt, kun je de bak verstellen. Maar voordat je dat doet, moet je eerst het stuurhuis schoonmaken.

Wat gebeurt er als u het stuurhuis te strak aandraait?

Wat gebeurt er als u het stuurhuis van uw Chevy-truck te strak aandraait? Te strak aandraaien zal resulteren in een los stuurwiel. Om te voorkomen dat het stuurhuis te vast wordt aangedraaid, moet u het eerst losdraaien naar het ene slot en vervolgens naar het andere slot draaien. Door preload toe te voegen, wordt deze speling weggenomen. Maar voordat u dat doet, moet u eerst de stuwkrachtregelaar losdraaien.

Een ander probleem met stuurhuizen zijn versleten stuurdelen. Zelfs als het stuurhuis goed is gesmeerd, kan het na enkele maanden gebruik los gaan zitten. Dit komt omdat de interne componenten na verloop van tijd verslijten. U moet het smeerniveau regelmatig controleren om dit te voorkomen. Als u een laag oliepeil ziet, moet u mogelijk het stuurhuis vervangen.

De stelbout in het stuurhuis beweegt mee met de pitmanarm, die is verbonden met de voddenverbinding. Dit betekent dat het stuur slechts ongeveer 75 mm aan de velg kan worden gedraaid. Meer dan dit zorgt ervoor dat de wielen gaan bewegen. Raadpleeg de servicehandleiding of uw lokale dealer om de speling van het stuurhuis te controleren. Als u merkt dat het stuur los zit, moet u het stuurhuis een beetje losmaken.

Hoeveel speling moet er in een stuurhuis zitten?

Om het stuurhuis op speling te controleren, haakt u een veerschaal aan de radiale arm nabij het buitenste deel van het stuurwiel. Als het stuur meer dan 2,5 cm speling heeft, kan een losse borgbout de boosdoener zijn. Als het niet binnen dat bereik ligt, moet het stuurhuis mogelijk worden afgesteld met wormlagers. Als het wiel echter helemaal geen speling heeft, kan dit een symptoom zijn van versleten tandwielen.

LEES OOK: Hoeveel kost het om een ​​vrachtwagen te vervoeren?

Inspecteer de pakking van het bovendeksel en de bevestigingsbouten voordat u het stuurhuis terugplaatst. De stelschroef moet goed worden vastgedraaid. Als de pakking van het bovendeksel is gebarsten, lekt het stuurhuis mogelijk olie. De stuurkolom is verbonden met de rondselas. Als u olielekkage op deze as ziet, is de oliekeerring beschadigd. Om de rondselas te vervangen, moet u de stuurkolom demonteren. U kunt ook speciaal gereedschap gebruiken om de stuurkolomkap te verwijderen en de uitlijning te controleren.

Kan een stuurhuis worden aangepast?

Eerst moet u de stuwkrachtregelaar op het stuur losdraaien. Dit doet u door de inbussleutel op het stuurhuis los of vast te draaien. Zodra de sleutel op zijn plaats zit, moet u het stuur afstellen. Als het los zit, moet u de inbus vastdraaien met een dopsleutel. Zodra de afstelling is voltooid, kunt u het stuur weer op zijn plaats plaatsen.

Om het stuurhuis van een Chevy-truck af te stellen, moet u de kriksteun verwijderen en onder het frame plaatsen. Zorg ervoor dat u de borgmoeren van de spoorstangeinden verwijdert totdat u klaar bent met het afstellen van het stuurhuis. Verwijder vervolgens de splitpennen op de kogelgewrichten. Het stuurhuis kan dan met de hand versteld worden. Zorg ervoor dat u alle instructies nauwkeurig opvolgt om schade aan de stuurinrichting van uw voertuig te voorkomen.

Nadat u het stuurhuis hebt ontgrendeld, moet u de borgmoer op de stuuras losdraaien. Als je het niet los kunt krijgen, gebruik dan een stompe stoot om erop te tikken. Stel nu de lagers af totdat er slechts een kleine hoeveelheid speling tussen zit. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kun je de lagers wat strakker aandraaien. Controleer daarna het stuur om te zien of het wormwiel goed werkt. De bussen zijn waarschijnlijk versleten en aan vervanging toe.

Meer informatie hier:

1.)Geschiedenis van vrachtwagens

2.)Vrachtwagens - Wikipedia, de gratis encyclopedie

3.)Beste vrachtwagens

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 22/01/2024

Views: 6011

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.